Aktuality

•  Závěrečné zkoušky (AKTUALIZOVÁNO – Pokyny k prakticé ZZ + termíny)

 Náhradní volno za odborný výcvik (OV) v období hlavních prázdnin (ZRUŠENO)

 Přijímací řízení (AKTUALIZOVÁNO 14. 5. 2020)

 Pracovní příležitosti (učitel/ka EKO + učitel/ka ANJ)

  Zkoušky a maturity (AKTUALIZOVÁNO – termíny)

•  Konzultace vycházejících ročníků k MZ a ZZ 2020 (AKTUALIZOVÁNO)

  Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

  STAV NOUZE – rušení plánovaných akcí

  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (v souvislosti s "koronavirem" (SARS-CoV-2 --> onemocnění COVID-19)

  Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021