Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2023 - Obchodní akademie

Informace pro uchazeče

 Rozhodnutí o přijetí uchazeči nezasíláme, vyzvednout si ho můžete:

Ve středu 3. května 2023 od 11:00 do 15:30h       

ve čtvrtek 4. května 2023 od 12:00 do 15:30h       

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeči zasíláme poštou.

 Odevzdání zápisového lístku:

Zápisový lístek můžete odevzdat nejlépe ev středu 3. května nebo ve čtvrtek 4. května 2023.

 

Výsledky přijímacího řízení - obor 63-41-M/02 Obchodní akademie