Obory vzdělání

Přehled všech oborů, které můžete na naší škole studovat 

(kliknutím na název oboru se vám otevřou podrobnější informace):

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřletý 63-41-M/02 obchodní akademie

vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, absolventi obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce

Střední vzdělání s výučním listem

Střední odborné učiliště (obory typu H)

vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, absolvent obdrží výuční list

tříletý 26-52-H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje
tříletý 32-52-H/01 výrobce kožedělného zboží (Brašnář)
tříletý 41-52-H/01 zahradník

Odborné učiliště (obory typu E)

vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, absolvent obdrží výuční list

tříletý 32-41-E/01 kožedělná výroba (Brašnářské a sedlářské práce)
tříletý 33-58-E/01 zpracovatel přírodních pletiv (Košíkářské práce)
tříletý 41-52-E/01 zahradnické práce
tříletý 41-52-E/01 zahradnické práce se zaměřením na květinářské a aranžérské práce (Aranžérské práce)
tříletý 26-51-E/01 elektrotechnické a strojně montážní práce (Elektrotechnické a strojně montážní práce)
dvouletý 28-63-E/01 bižuterní výroba (Bižuterní výroba)
dvouletý 31-59-E/02 šití prádla
dvouletý 31-57-E/01 textilní a oděvní výroba (Tkalcovské práce)
dvouletý 69-54-E/01 provozní služby (Provoz domácnosti)

Střední vzdělání

vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, absolvent obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce

dvouletá 63-51-J/01 obchodní škola
dvouletá 78-62-C/02 praktická škola dvouletá
jednoletá 78-62-C/01 praktická škola jednoletá