Obory vzdělání

Přehled všech oborů, které můžete na naší škole studovat 

– konkrétní počty přijímaných uchazečů naleznete v kritériích přijímacího řízení

(kliknutím na název oboru se vám otevřou podrobnější informace):

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

– vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, absolventi obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce

čtyřletý 63-41-M/02 Obchodní akademie

 

Střední vzdělání s výučním listem

Střední odborné učiliště (obory typu H)

– vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, absolvent obdrží výuční list

tříletý 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
– tento obor ve školním roce 2021/2022 NEOTEVÍRÁME
tříletý 32-52-H/01 Výrobce kožedělného zboží (Brašnář) 
– tento obor ve školním roce 2021/2022 NEOTEVÍRÁME
tříletý 41-52-H/01 Zahradník 
– tento obor ve školním roce 2021/2022 NEOTEVÍRÁME

Odborné učiliště (obory typu E)

– vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, absolvent obdrží výuční list

tříletý 32-41-E/01 Kožedělná výroba (Brašnářské a sedlářské práce) 
– tento obor ve školním roce 2021/2022 NEOTEVÍRÁME
tříletý 33-58-E/01 Zpracovatel přírodních pletiv (Košíkářské práce)
tříletý 41-52-E/01 Zahradnické práce 
– tento obor ve školním roce 2021/2022 NEOTEVÍRÁME
tříletý 41-52-E/01 Zahradnické práce se zaměřením na květinářské a aranžérské práce (Aranžérské práce)
tříletý 26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce (Elektrotechnické a strojně montážní práce)
dvouletý 28-63-E/01 Bižuterní výroba (Bižuterní výroba)
dvouletý 31-59-E/02 Šití prádla
dvouletý 31-57-E/01 Textilní a oděvní výroba (Tkalcovské práce)
dvouletý 69-54-E/01 Provozní služby (Provoz domácnosti)

Střední vzdělání

– vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, absolvent obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce

dvouletá 63-51-J/01 Obchodní škola
dvouletá 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá