Dny otevřených dveří

Srdečně Vás zveme na dny otevřených dveří.

Škola je Vám k dispozici vždy vždy od 8.00 do 16.00 hodin .

Termíny standardních prohlídek

Máte-li zájem pokračovat ve vzdělávání a splňujete kritéria pro přijetí na naši školu, přijťe se k nám podívat.

  1. Splněná povinná školní docházka
  2. Zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru vzdělání
  3. Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami formou zařazení do školy zřízené pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona (SPC, PPP)

Disponujeme širokou škálou oborů v různých stupních náročnosti studia.

Učíme v krásné moderní budově, naše učebny jsou vybaveny interaktví technikou a pomůckami zajišťující pohodlný vzdělávací proces.

Odborné učebny a vybavení je průběžně modernizováno a splňuje nejvyšší standardy.

Škola je zcela bezbariérová, a to včetně hygienického a sociálního zázemí. Tato skutečnost nám umožňuje přirozeně rozvíjet samostatnost našich žáků v sebeobsluze.

V této oblasti máme zkušenosti, které vychází z téměř sedmdesátileté tradice, a zároveň využíváme moderní kompenzační pomůcky.

Nedílnou součástí je i možnost stravování v naší jidelně.

Fotogalerie školy

Průvodci Vám budou učitelé odborných předmětů a odborného výcviku, kteří Vás provedou školou a navštíví s vámi dílny odborného vvýcviku. Naši zkušení učitelé vás seznámí s požadavky přijímacího řízení a proberou s vámi vhodnost oborů vzdělání pro zdravotně znevýhodněné uchazeče.

Jelikož vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, je u nás samozřejmostí individuální přístup umožněný malými třídními kolektivy. Žáci se také mohou zapojit do řady přidružených aktivit: přispívat do školního časopisu, věnovat se pohybovým aktivitám (zejména tanci), rozvíjet své komunikační dovednosti v rámci nepovinného předmětu zaměřeného na dramatickou výchovu, účastnit se sportovních soutěží, exkurzí či kulturních akcí.

Škola je umístěna v těsném sousedství Centra Kociánka, což umožňuje propojení sociálních služeb, rehabilitační a zdravotní péče, sportovního vyžití a dalších mimoškolních aktivit.

Jak se k nám dostanete

Pokud přijedete autem, máte možnost zaparkovat v areálu škol přímo před budovou školy. Projeďte bránou na pozemek školy, pokračujte vpravo do kopce přímo na naše parkoviště.
Škola je dobře dostupná autobusy MHD č. 44 a 84. V tomto případě vystupte na zastávce Královopolská strojírna a jděte podél modrého plotu až ke vchodu do areálu škol.
Naši barevnou budovu uvidíte vpravo na mírném kopečku.