Přijímací řízení

Termíny přijímacích zkoušek

Přihlášky podávejte do 1. března!

Ředitelka střední školy stanovila pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 pro nematuritní obory vzdělávání tyto termíny:

Jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie se konají v těchto termínech:

Počty přijímaných žáků

Kritéria přijímacího řízení

Přihláška ke studiu ke stažení

bude uveřejněno

Výsledky přijímacího řízení

budou uveřejněny po přijímacím řízení

Informace k vydávání zápisových lístků

Zápisový lístek vydává základní škola, kterou uchazeč navštěvuje. Pokud není žákem ZŠ, zápisový lístek vydává krajský úřad podle místa trvalého bydliště uchazeče:

http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/zapisove-listky

Přijímačky nanečisto

01_vzor

02_vzor