Přijímací řízení

Termíny přijímacího řízení:

Ředitelka střední školy stanovila pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 pro nematuritní obory vzdělávání tyto termíny:
I. termín: 22. dubna 2022
II. termín: 25. dubna 2022


Jednotné přijímací zkoušky (JPZ)
na obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie se konají v těchto termínech:
I. termín: 12. dubna 2022
II. termín: 13. dubna 2022

 

Přihlášky podávejte nejpozději do 1. března 2022.


Počty přijímaných žáků - 3. kolo přijímacího řízení

• Kritéria přijímacího řízení

Přihláška ke studiu

Informace k vydávání zápisových lístků

Výsledky přijímacího řízení jsou vyvěšeny pod položkou Výsledky přijímacího řízení


Kontakty na speciálně pedagogická centra a pedagogicko-psychologické poradny