Přijímací řízení

Počty přijímaných žáků ve třetím kole přijímacího řízení

Kritéria pro 3. kolo přijímacího řízení

 

Ředitelka střední školy stanovila pro druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 termín:

         9. června 2023

Přihlášky do 2. kola podávejte do 30. května 2023. 

Společně s přihláškou odevzdejte také Doporučení speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami formou zařazení do školy zřízené pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Počty přijímaných žáků ve druhém kole přijímacího řízení

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení

 

Ředitelka střední školy stanovila náhradní termín příjímacích zkoušek:  22. května 2023.

 

Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek 2023 - Obchodní akademie

Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek 2023

Výsledky 2. kola a náhradního termínu 1. kola přijímacích zkoušek 2023

Výsledky 3. kola a náhradního termínu 1. kola přijímacích zkoušek 2023

 

Termíny přijímacích zkoušek

Přihlášky podávejte do 1. března!

Ředitelka střední školy stanovila pro první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 pro nematuritní obory vzdělávání tyto termíny:

Jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie se konají v těchto termínech:

Počty přijímaných žáků

Kritéria přijímacího řízení

Přihláška ke studiu ke stažení

bude uveřejněno

Výsledky přijímacího řízení

budou uveřejněny po přijímacím řízení

Informace k vydávání zápisových lístků

Zápisový lístek vydává základní škola, kterou uchazeč navštěvuje. Pokud není žákem ZŠ, zápisový lístek vydává krajský úřad podle místa trvalého bydliště uchazeče:

http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/zapisove-listky

Přijímačky nanečisto

01_vzor

02_vzor