Kritéria přijímacího řízení

Počet přijímaných uchazečů - 2. kolo

 

Obchodní akademie - 2. kolo

Obchodní akademie - cizinci - 2. kolo

Obchodní škola

Obchodní škola - cizinci

SOU a OU

SOU a OU cizinci