Škola

Dobrý den, milí přátelé, příchozí, kamarádi, známí. Vítejte na webu naší školy!

Co se u nás ve škole děje nového najdete v AKTUALITÁCH nebo také na školní FACEBOOKové stránce.

Jaké OBORY se u nás vyučují se dozvíte v části Obory vzdělání.

Kdy jsou u nás DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ je napsáno ZDE,

a všechno ohledně přijímání žáků na naši školu hledejte pro změnu TADY.

Známky a hodnocení, rozvrhy a informace pro rodiče jsou přístupné přes školní informační systém EduPage.

Každopádně... Střední škola F. D. Roosevelta Brno je školou podle §16 odst. 9 školského zákona (speciální škola) a proto přijímá žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým handicapem, vadami řeči, vývojovými poruchami učení, vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem.