Dny otevřených dveří

Přijměte srdečné pozvání na  

D N Y   O T E V Ř E N Ý C H    D V E Ř Í,
které se konají v následujících termínech:

• v pondělí 2. 11. 2020,

v sobotu 21. 11. 2020 --> (zrušeno vzhledem k nepříznivému emidemickému vývoji a zavedení nouzového stavu),

• v pátek 18. 12. 2020,

• v pátek 8. 1. 2021,

• v sobotu 23. 1. 2021,

• v pátek 12. 2. 2021.

– vždy od 8.00 do 16.00 hodin.

Těší se na Vás kolektiv zaměstnanců školy.