Ochrana osob. údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace, se sídlem Křižíkova 1694/11, 612 00 Brno, IČO: 00 567 191 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:

Přehled dotčených právních předpisů a zkratek

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Střední školu F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace:

Mgr. Jiří Pivrnec

e-mail: poverenec@ssfdr.cz