Spolupráce

Centrum Kociánka S Centrem Kociánka nás pojí historie dlouhá 65 let! 
Liga vozíčkářů Pro žáky končících ročníků zajišťuje semináře "Ze školy do práce".