Vedení školy

NOVÝ TELEFONNÍ SEZNAM VŠECH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY platný od 1. 9. 2020
(klikni ZDE)

příjmení jméno, titul e-mail   telefon
ředitelka školy
Zahradníková Miroslava, Ing. zahradnikova*    
sekretariát školy
Huňkařová Petra skola*    
statutární zástupkyně ředitelky školy
Štarhová Ludmila, Mgr. starhova*    
zástupkyně ředitelky školy      
Mikušková Pavla, Ing. mikuskova*    
zástupce ředitelky školy
Fiala Karel, Ing.  fiala*     
zástupkyně ředitelky školy pro odborný výcvik
Říhová Jana, Mgr. et Mgr. rihova*    
vedoucí ekonomického útvaru
Kleinová Dagmar, Ing. kleinova*    
       
* Všechny naše e-maily mají koncovku @ssfdr.cz