České hnutí speciálních olympiád

Děkujeme společnosti České hnutí speciálních olympiád, kteří v rámci Projektu Připoj se 2020 darovali sportovní potřeby určené pro rozvoj sportovních aktivit našich zdravotně postižených žáků, které budeme využívat nejen v hodinách tělesné výchovy, ale i v jiných vyučovacích předmětech. Darované sportovní potřeby využijeme i při většině sportovně kulturních akcí pořádaných školou. Děkujeme.