Náhradní termín a druhé kolo přijímacího řízení 2023

Termíny, kritéria a počty přijímaných žáků ve druhém kole přijímacího řízení 2023 a termín náhradním termínu přijímacího řízení