Volby do školské rady

Datum konání voleb: 6. října 2023 od 7:30 do 14:00

Místo konání voleb: Brno, Křižíkova 11, budova školy

Voleni budou zástupci z řad zákonných zástupců žáků a zletilých žáků školy.