Důležité upozornění v souvislosti s pandemií COVID-19

Vážení zletilí žáci školy a zákonní zástupci,
žádám Vás o bezprostřední informování školy o pozitivním testování na COVID-19 a případné karanténě.
Informace podávejte na sekretariát školy.

E-mail: skola@ssfdr.cz
Telefon: 530 351 701
Mobil: 607 088 031

Vhodné je taktéž informovat třídního učitele.

                                                                                                                                            Ing. Miroslava Zahradníková
                                                                                                                                                       ředitelka školy