Informace o JPZ na Obchodní akademii v náhradním termínu

Informace o možnosti konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu a možnosti zpětvzetí zápisového lístku pro uchazeče na Obchodní akademii

 

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí ředitelce školy do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu.

Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

 

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

 

Opatření obecné povahy č. j.: MSMT-4337/2021-8     

Přijímací zkoušky – dodatek

Ze dne 7. května 2021