Ke stávce 27. 11. 2023

Provoz školy bude v pondělí 27. 11. 2023 zachován v běžném režimu.
Vyjadřujeme plnou podporu výstražné stávce vyhlášené ČMOS PŠ na 27. 11. 2023 a zcela
souhlasíme s požadavky a důvody, které vedly k jejímu vyhlášení.
Vzhledem k charakteru naší školy, školy zřízené pro žáky se zdravotním postižením podle §16
odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), se ke stávce připojujeme formou petice.
Tímto zároveň vycházíme vstříc potřebám našich žáků s podpůrnými opatřeními 3. až 5.
stupně podpory. Provoz školy bude v pondělí 27. 11. 2023 zachován v běžném režimu.
Pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci školy

 

Dopis školských odborů