Informace k přijímacímu řízení 24. 4. a 25. 4. 2023

Milí uchazeči, vážení zákonní zástupci

V těchto dnech byste již měli mít pozvánky k přijímacímu řízení na pondělí 24. 4. nebo úterý 25. 4. 2023. Pozvánky jsme Vám posílali formou zásilky do vlastních rukou. Pokud jste neobdrželi pozvánky ani výzvu k vyzvednutí zásilky na poště, zavolejte prosím na sekretariát školy (t. č. 607 088 031).

Jak bude probíhat přijímací řízení?

V pozvánce máte vždy zapsán čas a učebnu, kde se bude konat zkouška a čas a učebnu, kde bude probíhat pohovor. Uchazeči, kteří si podali přihlášky na obor typu H a zároveň na obor typu E nebo J mají dvě přijímací zkoušky (je to dáno různou náročností oborů vzdělání). Ostatní pouze jednu. Někteří uchazeči mají nejprve pohovor a po něm následuje zkouška, jiní jdou nejprve ke zkoušce a pohovor je až po skončení zkoušky.

Před vchodem do budovy budou informační tabule, na kterých naleznete veškeré informace k průběhu přijímacího řízení a ochotní pracovníci školy, kteří Vám poradí nebo zodpoví Vaše dotazy. Dostanete také krátký dotazníček, který prosím vyplněný spolu s Informacemi podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. (příloha pozvánky) odevzdejte u komise.

Pokud uchazeč začíná přijímací zkouškou, odvedou ho pracovníci školy do příslušné učebny. Zákonní zástupci, počkejte prosím mimo budovu školy. Vaše přítomnost je potřeba až při pohovoru, který bude probíhat ve 2.NP, tam Vás naši pracovníci nasměřují.

Pokud uchazeč začíná pohovorem u komise, jsou u pohovoru přítomni také zákonní zástupci, naši pracovníci Vás zavedou k příslušné komisi a po jeho skončení bude uchazeč, případně osobní asistent odveden do příslušné učebny ke zkoušce ve 3. NP nebo 4.NP.

Ve 3.NP a 4.NP není přítomnost zákonných zástupců žádoucí. Je to z toho důvodu, abychom zajistili v těchto prostorách co největší klid. Základní čas zkoušky je 60 minut. Podle doporučení školského poradenského zařízení může být čas zkoušky prodloužen až o 100%.

Ve 2.NP budou probíhat u tří komisí pohovory. Pohovor je koncipován asi na 10 minut.

Věříme, že vše proběhne hladce a všem uchazečům přejeme hodně úspěchů.

 

Vedení školy