Screeningové testování žáků ve školách

Screeningové testování žáků ve školách
Proběhne ve dnech:

8. listopadu 2021

15. listopadu 2021

 

Testování proběhne pomocí neinvazivních antigenních testů pro samoodběr. Žákům, kteří si nemohou test provést sami, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou  zákonný zástupce či jiná osoba, která musí být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s tímto pověřením souhlasit). Formulář je ke stažení ZDE. (prosím aktivní odkaz)

Návod k testování ZDE. (prosím aktivní odkaz)

Testování nepodstupují žáci, kteří splňují podmínky pro bezinfekčnost:
- mají alespoň 14 dnů od plně dokončeného očkování
- prodělali onemocnění covid-19 (po dobu do 180 dní od prvního pozitivního
na covid-19)
- doloží negativní výsledek testu, provedeného v odběrovém místě (antigenní ne starší 24 hodin, PCR ne starší 72 hodin)
(Potvrzení o prodělaném očkování, či onemocnění covid-19 je potřeba doložit
třídnímu učiteli.)