Informace pro zákonné zástupce a osobní asistenty žáků

Informace pro zákonné zástupce a osobní asistenty žáků, kteří využívají nebo vykonávají osobní asistenci ve výuce:

1. Podání žádosti:
Zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák si podá žádost ředitelce školy o schválení využívání osobního asistenta ve výuce na základě doporučení SPC nebo PPP. Žádost musí obsahovat i základní údaje osobního asistenta (jméno, příjmení a telefonní kontakt). 
 
2. Povinnosti osobního asistenta (dále jen OA) po schválení žádosti ředitelkou školy:
před zahájením výkonu osobní asistence u žáka v prostorách školy musí OA absolvovat školení BOZP u zástupce ředitelky školy,
OA se v prostorách školy pohybuje jen společně s žákem, kterému koná osobní asistenci,
při pohybu po budově školy nosí OA viditelně upevněnou jmenovku vydanou školou,
svrchní oděv (např. bundu, kabát…) si OA uloží do šatní skříňky žáka, kterému koná osobní asistenci,
 nejpozději 15 minut po skončení výuky žáka, kterému koná OA osobní asistenci, opustí budovu školy i s tímto žákem,
v prostorách školy je OA povinen používat roušku nebo respirátor, případně roušku a štít.