Dokumenty k přijímacímu řízení.

Stručné informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce

Dokumenty potřebné pro přihlášení žáků k přijímacímu řízení zde.