Základní informace

Název školy: Střední škola F. D. Roosevelta Brno, příspěvková organizace
Sídlo školy: Křižíkova 1694/11, 612 00 Brno – Královo Pole
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 00 567 191
IZO: 110 025 873
RED IZO: 600 171 531
Bankovní spojení: KB 131-2110100247/0100
Ředitelka školy: Ing. Miroslava Zahradníková
Telefon na sekretariát: 530 351 701
E-mail: skola@ssfdr.cz (všechny osobní e-mailové schránky jsou ve formátu prijmeni@ssfdr.cz)
ID datové schránky: n3vx7g4
Zřizovatel školy: Jihomoravský kraj
Sídlo zřizovatele: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
IČO zřizovatele: 70 888 337