Kadidátní listina pro volby členů školské rady

KANDIDÁTNÍ LISTINA PRO VOLBY ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY
z řad zákonných zástupců žáků a zletilých žáků školy

Datum konání voleb:
• 2. října 2020 od 7:30 do 14:00 hodin

Místo konání voleb:
• Brno, Křižíkova 11, budova školy

Kandidáti:
1. Jiří Brnčič, žák školy
2. Lukáš Hotárek, žák školy
3. Denis Žíla, žák školy


KANDIDÁTNÍ LISTINA PRO VOLBY ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY
z řad pedagogických pracovníků školy

Datum konání voleb:
• 2. října 2020 od 7:30 do 14:00 hodin

Místo konání voleb:
• Brno, Křižíkova 11, budova školy

Kandidáti:
1. Jana Lédlová
2. Ondřej Milo
3. Monika Prachařová Toufarová
4. Jiřina Šafářová

CELÝ DOKUMENT VE FORMÁTU PDF