Poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště je k dispozici pro žáky školy a jejich rodiče a pracuje v tomto složení:

Mgr. Kamila Krejčová - školní psycholožka

 • krejcova@ssfdr.cz
 • 720 978 247
 • pracovna: 2.NP, dveře č. 213

Mgr. Ludmila Štarhová - výchovná poradkyně

 • starhova@ssfdr.cz
 • 539 086 675; mobil: 602 346 686
 • kancelář: 2.NP, dveře č. 214

Ing. Romana Odehnalová - výchovná poradkyně

 • odehnalova@ssfdr.cz
 • 539 086 675
 • kancelář: 2.NP, dveře č. 214

Mgr. Jana Malivánková - školní metodička prevence

 • malivankova@ssfdr.cz
 • 539 086 668
 • kabinet: 1.NP, dveře č. 146