Konzultační hodiny

 

KONZULTAČNÍ HODINY UČITELŮ TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ

Mgr. Lenka Galandrová 2. a 3. úterý v měsíci:  13:45-14:30 
Mgr. Lenka Hermannová 2. a 3. úterý v měsíci:  13:45-14:30 
Mgr. Kateřina Horáková 2. a 3. úterý v měsíci:  13:45-14:30 
Mgr. Dagmar Hurdálková 2. a 3. úterý v měsíci:  13:45-14:30 
Mgr. Radka Chromková 2. a 3. úterý v měsíci:  13:45-14:30 
Mgr. Markéta Kocianová 2. a 3. úterý v měsíci:  13:45-14:30 
Mgr. Irena Kořínková 2. a 3. úterý v měsíci:  13:45-14:30 
Ing. Eva Krupová 2. a 3. úterý v měsíci:  13:45-14:30 
Bc. Ing. Hana Kubíčková, Ph.D 2. a 3. úterý v měsíci:  13:45-14:30 
Mgr. Jana Kyzlinková 2. a 3. úterý v měsíci:  13:45-14:30 
Ing. Jana Lédlová 2. a 3. úterý v měsíci:  13:45-14:30 
Mgr. Martina Lukšová 2. a 3. úterý v měsíci:  13:45-14:30 
Mgr. Jana Malivánková 2. a 3. úterý v měsíci:  13:45-14:30 
Ing. Pavla Mikušková 2. a 3. úterý v měsíci:  13:45-14:30 
Ing. Jaroslava Mojžíšová 2. a 3. úterý v měsíci:  13:45-14:30 
Ing. Bc. Romana Odehnalová  2. a 3. úterý v měsíci:  13:45-14:30 
Ing. Richard Pál 2. a 3. úterý v měsíci:  13:45-14:30 
Mgr. Stanislava Plášková 2. a 3. úterý v měsíci : 13:45-14:30
Mgr. Kateřina Podalová 2. a 3. úterý v měsíci:  13:45-14:30 
Ing. Josef Pokorný 2. a 3. úterý v měsíci  13:45-14:30 
Ing. Monika Prachařová Toufarová 2. a 3. úterý v měsíci  13:45-14:30 
Ing. Lubomír Prokeš 2. a 3. úterý v měsíci  13:45-14:30
Bc. Walter Rient 2. a 3. úterý v měsíci  13:45-14:30 
Ing. Mgr. Hana Ředinová 2. a 3. úterý v měsíci  13:45-14:30
Mgr. et. Mgr. Jana Říhová 2. a 3. úterý v měsíci  13:45-14:30
Mgr. Lenka Spáčilová 2. a 3. úterý v měsíci 13:45-14:30 
Mgr. Jiřina Šafářová 2. a 3. úterý v měsíci 13:45-14:30
Mgr. David Šotkovský 2. a 3. úterý v měsíci  13:45-14:30
Mgr. Ludmila Štarhová 2. a 3. úterý v měsíci  13:45-14:30
Ing. Miroslava Zahradníková 2. a 3. úterý v měsíci 13:45-14:30 
Mgr. MgA. Barbara Zemanová 2. a 3. úterý v měsíci 13:45-14:30

 

KONZULTAČNÍ HODINY UČITELŮ ODBORNÉHO VÝCVIKU

Vedoucí učitel OV: Walter Rient

2. a 3. úterý v měsíci: 15:15–16:00 hod. (lichý týden) - Rozvodna u školy
2. a 3. úterý v měsíci: 14:15–15:15 hod. (sudý týden) - dílna elektro (Cenrtum Kociánka)

Danuše FELKLOVÁ

2. a 3. úterý v měsíci: 14:15–15:15 hod. – zahrada (Centrum Kociánka)

Farová Vladimíra

2. a 3. úterý v měsíci: 14:15–15:15 hod. (lichý týden) – zahrada (Centrum Kociánka)

Gabryšová Ivana

2. a 3. úterý v měsíci: 14:15-15:15 (lichý týden) - kabinet 308/309, škola

2. a 3. úterý v měsíci: 15:15–16:00 hod. (sudý týden) - dílna elektro Rozvodna

Hanáková Jarmila, Bc.

druhé liché úterý v měsíci: 14:15–15:15 hod. - kabinet 308/309, škola
druhé sudé úterý v měsíci: 15:15–16:00 hod. - kabinet 308/309, škola

Homola Jiří, Mgr. Mgr.

2. a 3. úterý v měsíci: 14:15–15:15 hod. (lichý týden) - kabinet 308/309, škola
2. a 3. úterý v měsíci: 14:15–15:15 hod. (sudý týden) - dílna brašnář (Centrum Kociánka)

Huťka Jiří

2. a 3. úterý v měsíci: 14:15–15:15 hod. (lichý týden) - Rozvodna u školy
2. a 3. úterý v měsíci: 14:15–15:15 hod. (sudý týden) – dílna elektro (Centrum Kociánka)

Korduliaková Jana

2. a 3. úterý v měsíci: 14:15–15:15 hod. - dílna tkalců (Centrum Kociánka)

Jetmarová Hana, Bc.

2. a 3. úterý v měsíci: 14:15–15:15 hod. (lichý týdebn) – dílna bižuterie S12, škola

2. a 3. úterý v měsíci: 14:15–15:15 hod. (sudý týdebn) – kabinet 3089/309, škola

Machková Bibiána, Ing.

2. a 3. úterý v měsíci: 14:15–15:15 hod. (lichý týden)– kabinet 308/309, škola

2. a 3. úterý v měsíci: 15:15–16:00 hod. (sudý týden)–zahrada (Centrum Kociánka)

Mrázová Martina, Mgr.

2. a 3. úterý v měsíci: 14:15–15:15 hod. (lichý týden) – zahrada (Centrum Kociánka)

2. a 3. úterý v měsíci: 15:15–16:00 hod. (sudý týden) – zahrada (Centrum Kociánka)

Pětník Petr, Bc.

2. a 3. úterý v měsíci: 14:15–15:15 hod. – kabinet učitelů OV – Zahrada (Centrum Kociánka)

Říhová Jana, Mgr. Mgr.

2. a 3. úterý v měsíci: 14:15–15:15 hod. (lichý týden) – zahrada (Centrum Kociánka)

2. a 3. úterý v měsíci: 14:15–15:15 hod. (sudý týden) – kabinet 208, škola

Smrčková Alena, Mgr. 2. a 3. úterý v měsíci: 14:15–15:15 hod. – dílna šití prádla (Centrum Kociánka)
Štarhová Dana, Mgr. Mgr. 2. a 3. úterý v měsíci: 14:15–15:15 hod. (lichý týden) – kabinet 308/309, škola
Vičarová Karolína, Mgr. 2. a 3. úterý v měsíci: 15:15–16:00 hod. – kabinet 308/309, škola
Voithová Denisa, Bc.

2. a 3. úterý v měsíci: 15:15–16:00 hod. (lichý týden)  – kabinet 308/ 389, škola

2. a 3. úterý v měsíci: 14:15–15:15 hod. (sudý týden) – kabinet 308/ 389, škola

Pokud je v úterý provozní porada nebo pedagogická rada, domluvte si konzultaci na jiný den (jiné úterý).