Konzultační hodiny

Konzultační hodiny všech učitelů teorie jsou stanovené na:

druhé a třetí úterý v měsíci od 13:45 do 14:30 hodin.

Pokud je v úterý provozní porada nebo pedagogická rada, domluvte si konzultaci na jiný den (jiné úterý).


Konzultační hodiny učitelů OV jsou rozepsané na informační tabuli školy v 1. NP.