Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2023

Informace pro uchazeče

 Rozhodnutí o přijetí uchazeči nezasíláme, vyzvednout si ho můžete:

V pátek 28. dubna 2023 od 11:00 do 15:00h       

v úterý 2. května 2023 od 12:00 do 15:30h       

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeči zasíláme poštou.

 Odevzdání zápisového lístku:

Zápisový lístek můžete odevzdat nejlépe v pátek 28. dubna nebo v úterý 2. května 2023.

 

Výsledky přijímacího řízení - obor 31-59-E/02 Šití prádla

Výsledky přijímacího řízení - obor 28-63-E/01 Bižuterní výroba

Výsledky přijímacího řízení - obor 32-52-H/01 Výrobce kožedělného zboží

Výsledky přijímacího řízení - obor 31-57-E/01 Textilní a oděvní výroba

Výsledky přijímacího řízení - obor 41-52-H/01 Zahradník

Výsledky přijímacího řízení - obor 41-52-E/01 Zahradnické práce se zaměřením na květinářské a aranžérské práce

Výsledky přijímacího řízení - obor 26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce

Výsledky přijímacího řízení - obor 33-58-E/01 Zpracovatel přírodních pletiv

Výsledky přijímacího řízení - obor 63-51-J/01 Obchodní škola

Výsledky přijímacího řízení - obor 69-54-E/01 Provozní služby