Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Počty přijímaných žáků do jednotlivých oborů denního vzdělávání ve 3. kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Kód oboru Název oboru Maximální počet přijatých uchazečů ve 3. kole
63-41-M/02 Obchodní akademie 4

3. kolo přijímacího řízení se bude konat dne 21. srpna 2020.

Přihlášky podávejte nejpozději do 12. srpna 2020.

Kritéria přijímacího řízení pro 3. kolo školního roku 2020/2021

Obchodní akademie

Obchodní akademie - cizinci

V Brně dne 3. 7. 2020                                                                                      Ing. Miroslava Zahradníková
                                                                                                                                             ředitelka školy