Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Počty přijímaných žáků do jednotlivých oborů denního vzdělávání ve 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Kód oboru Název oboru Maximální počet přijatých uchazečů ve 2. kole
63-51-J/01 Obchodní škola 3
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 2
26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce 3
32-41-E/01 Kožedělná výroba  3

2. kolo přijímacího řízení se bude konat 30. června 2020.

Přihlášky podávejte nejpozději do 23. června 2020.

 

V Brně dne 16. 6. 2020                                                                                      Ing. Miroslava Zahradníková
                                                                                                                                               ředitelka školy