Přijmací zkoušky

Ředitelka školy stanovila pro přijímací řízení do prvního ročníku

oborů středního vzdělání s výučním listem kategorie H školní přijímací zkoušku.

Informace ke zkoušce

 

Ředitelka školy stanovila pro přijímací řízení do prvního ročníku

oborů středního vzdělání s výučním listem kategorie E  a Obchodní školy

školní přijímací zkoušku.

Informace ke zkoušce