Kritéria přijm. řízení

Kritéria přijímacího řízení pro 3. kolo školního roku 2020/2021

Obchodní akademie

Obchodní akademie - cizinci

 

Kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo školního roku 2020/2021

Obchodní akademie

Obchodní akademie - cizinci

Obchodní škola

Obchodní škola - cizinci

Střední odborné učiliště a Odborné učiliště 

Střední odborné učiliště a Odborné učiliště - cizinci

Praktická škola dvouletá

Praktická škola dvouletá - cizinci

Kritéria pro přijetí do vyššího ročníku