Vedení

 

VEDENÍ ŠKOLY
PŘÍJMENÍ Jméno, titul 

Telefonní číslo

(pevná linka)

Telefonní číslo

(služební mobil)

E-mail (* všechny e-maily mají koncovku @ssfdr.cz)

Funkce
ZAHRADNÍKOVÁ Miroslava, Ing. 530 351 702   zahradnikova* ředitelka školy
HUNKAŘOVÁ Petra 530 351 701 607 088 031 skola* sekretariát školy
ŠTARHOVÁ Ludmila, Mgr. 530 351 711 602 346 686 starhova* statutární zástupkyně ředitelky školy; výchovná poradkyně
ŠAFÁŘOVÁ Jiřina, Mgr.
530 351 711   safarova.j* zástupkyně ředitelky školy pro teoretické vyučování
GABRYŠOVÁ Ivana 530 351 709  727 807 402 gabrysova* zástupkyně ředitelky školy pro praktické vyučování
KLEINOVÁ Dagmar, Ing. 530 351 704 601 374 662 kleinova* vedoucí ekonomického útvaru