Obor vzdělání: Zahradník (Zahradnické práce se zaměřením na květinářské a aranžérské práce)