Obor vzdělání: Textilní a oděvní výroba (Tkalcovské práce)