Obor vzdělání: Kožedělná výroba (Výrobce kožedělného zboží)