Začátek prezenční výuky 12. dubna 2021

Začátek prezenční výuky 12. dubna 2021

Na základě rozhodnutí MZ ČR mají prezenční vyučování od pondělí 12.4.2021 tyto třídy: 1.PP2 a 2.P1PP2. Začátek vyučování v uvedený den je pro třídu 1.PP2 v 8:30 hod., pro třídu: 2.P1PP2 v 8:45 hod.

Před zahájením vyučování proběhne testování žáků samoodběrem na onemocnění Covid-19. Dopomoc při testování, zajistí ji zákonný zástupce žáka. V případě, že zákonný zástupce pověří dopomocí při testování jinou osobu, musí mít tato osoba souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit. Testovat se nemusí žáci, kteří mají potvrzení o negativním testu na onemocnění Covid 19 (PCR nebo antigenního test, oba testy ne starší jak 48 hod.) a nemají příznaky onemocnění Covid - 19 nebo potvrzení o absolvování onemocnění Covid - 19 po izolaci a zároveň neuplynulo 90 dnů od 1. PCR testu nebo certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění Covid - 19 a od aplikace 2. dávky uplynulo 14 dnů. 

Osobní asistent žáka musí mít potvrzení o negativním testu na onemocnění Covid - 19 (PCR nebo antigenního testu, oba testy ne starší 48 hod.) a bez příznaků onemocnění Covid - 19 nebo bez testu za stejných podmínek jako žák (potvrzení o absolvování onemocnění Covid - 19 po izolaci a zároveň neuplynulo 90 dnů od 1. PCR testu nebo certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění Covid - 19 a od aplikace 2. dávky uplynulo 14 dnů).

Dopis pro zákonné zástupce a zletilé žáky - testování žáků covid.pdf

Video s ukázkou průběhu testování

Návod k testování

Souhlas zákonného zástupce s testováním

Informace pro zákonné zástupce v případě pozitivního výsledku testování

Co po testování?

Příbalový leták k testovací sadě Covid-19