Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Střední škola F. D. Roosevelta  Brno, příspěvková organizace


Počty přijímaných žáků do jednotlivých oborů denního vzdělávání ve 3. kole
přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Kód oboru Název oboru Maximální počet přijatých uchazečů ve 3. kole
63-51-J/01 Obchodní škola 4
28-63-E/01 Bižuterní výroba 1


3. kolo přijímacího řízení se bude konat 23. srpna 2021.
Přihlášky podávejte nejpozději do 11. srpna 2021.
V Brně 30. 6. 2021                                                                                     Ing. Miroslava Zahradníková
                                                                                                                                           ředitelka škol