UKONČENÍ KARANTÉNY ve třídě 1.PP2

Oznamuji,
že na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice (KHS) JmK se sídlem v Brně,
se ode dne 27. 10. 2020, ukončují epidemická opatření (KARANTÉNA) třídy 1.PP2.

 

                                                                                                                   Ing. Miroslava Zahradníková
                                                                                                                               ředitelka školy