Kritéria přijímacího řízení

Již jsme zveřejnili kritéria pro první kolo přijímacího řízení na Střední školu F. D. Roosevelta Brno, příspěvkovou organizaci, do 1. ročníku vzdělávání ve školním roce 2021/2022.

Přejít na kritéria přijímacího řízení