Organizace školní docházky a výuky uplatňovaná od 14. 10. 2020

z dokumentu Informace pro školy o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke covid-19 (Čj. MSMT-39443/2020-2) ze dne 13. října 2020 vyplývá následující organizace školní docházky a výuky uplatňovaná od 14. 10. 2020:
(odkaz na dokument ZDE)

• PŠ – praktická škola 
u třídy 2.P1PP2 zůstává zachována prezenční forma výuky.

 

• Ostatní obory vzdělání (teoretické vyučování i odborný výcvik): 
– vyučování bude zajišťováno distanční formou výuky.

(aktuální informace z MŠMT)