OPATŘENÍ MŠMT – prodloužení PODZIMNÍCH PRÁZDNIN

Upozorňujeme žáky a jejich zákonné zástupce, že dle rozhodnutí MŠMT jsou
PODZIMNÍ PRÁZDNINY prodlouženy na celý týden,
a to v termínu
od 26. 10. 2020 (pondělí) do 30. 10. 2020 (pátek).

 

                                                                                                                Ing. Miroslava Zahradníková
                                                                                                                           ředitelka školy

 

OPATŘENÍ MŠMT
(https://www.msmt.cz/skoly-budou-mit-26-a-27-10-volno)

Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), odlišnosti v organizaci školního roku

t a k t o :

Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.