Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hodin do 18. října 2020 do 23:59 hodin nařizuje KHS JMK se sídlem
v Brně následující mimořádné opatření při epidemii na území Jihomoravského kraje:

• omezení provozu středních škol podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“),

spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků

na středním vzdělávání ve školách podle školského zákona, s výjimkou:
− praktického vyučování a praktické přípravy;
– praktických škol jednoletých a dvouletých;