Náhradní volno za odborný výcvik (OV) v období hlavních prázdnin

• u třídy 2.GGa: 1. – 5. 6. 2020
• u třídy 1.GaGz: 8. – 12. 6. 2020 

Mgr. et Mgr. Jana Říhová
zástupkyně ředitelky pro OV