Konzultace vycházejících ročníků k MZ a ZZ 2020

Základní informace:

• Konzultace vycházejících ročníků k maturitním a závěrečným zkouškám budou organizovány ve skupinách s max. počtem 8 žáků (jeden žák v lavici), které se nebudu měnit. Minimalizován bude kontakt mezi jednotlivými skupinami i jednotlivci.
• Účast na konzultacích je dobrovolná.
• Každý žák bude povinen podepsat „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“. 
• Žáci budou povinni dodržovat předepsané odstupy 2 m.
• Konzultace budou probíhat 1 až 2 dny v týdnu podle speciálního „rozpisu konzultací“ od 12. 5. do 27. 5. 2020 (viz níže).
• Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
• Ve škole bude omezený pohyb žáků ve společných prostorách.
• Žák bude povinen dodržovat hygienická pravidla.
• K dispozici bude dostatečné množství dezinfekčních prostředků.

Podrobné informace:
Soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení (odkaz na web MŠMT) případně ZDE (pdf).

Rozpis konzultací vycházejících ročníků
k maturitním a závěrečným zkouškám OA – OŠ – SOU + OU 
ve školním roce 2019/2020

Milí maturanti a žáci posledních (končících) ročníků studia – využijte nabídky konzultací před maturitou a závěrečnou zkouškou!

Rozpis konzultací pro obor vzdělání Obchodní akademie (OA)

Rozpis konzultací pro obory vzdělání Obchodní školy (OŠ)

Rozpis konzultací pro obory vzdělání středního odborného učiliště a odborného učiliště (SOU + OU)

Potvrzení o bezinfekčnosti pro žáky (formulář k tisku a vyplnění)