KARANTÉNA ve třídě 1.PP2

Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice (KHS) JmK se sídlem v Brně,
je v termínu od 13. 10. 2020 do 27. 10. 2020, nařízena KARANTÉNA třídy 1.PP2.
Po tuto dobu bude výuka zajištěna DISTANČNÍ FORMOU dle platného rozvrhu.
V pondělí 26. 10. 2020 a v úterý 27. 10. 2020 jsou prodlouženy PODZIMNÍ PRÁZDNINY – výuka neprobíhá!

                           

                                                                                                       Ing. Miroslava Zahradníková
                                                                                                                  ředitelka školy

 

OPATŘENÍ MŠMT
(https://www.msmt.cz/skoly-budou-mit-26-a-27-10-volno)

Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), odlišnosti v organizaci školního roku

t a k t o :

Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.