Informace pro uchazeče

Informace pro uchazeče

Přijímací řízení 22. 4. 2021

Výsledky přijímacího řízení budou na webových stránkách školy zveřejněny ve středu 19. května 2021. (Výsledek naleznete pod registračním číslem, které máte v pozvánce.)

Rozhodnutí o přijetí uchazeči nezasíláme, vyzvednout si ho můžete:

ve čtvrtek 20. května 2021 od 12:00 do 15:30h       

v tek 21. května 2021 od 8:00 do 12:00h       

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeči zasíláme poštou.

 

Odevzdání zápisového lístku:

Zápisový lístek můžete odevzdat nejlépe ve čtvrtek 20. května nebo v pátek 21. května 2021.

 

Informace pro uchazeče

na obchodní akademii

Výsledky přijímacího řízení budou na webových stránkách školy zveřejněny ve čtvrtek 20. května 2021. (Výsledek naleznete pod registračním číslem, které máte v pozvánce.)

Rozhodnutí o přijetí uchazeči nezasíláme, vyzvednout si ho můžete:

v tek 21. května 2021 od 8:00 do 12:00h       

ve středu 26. května 2021 od 12:00 do 15:30h       

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeči zasíláme poštou.

 

Odevzdání zápisového lístku:

Zápisový lístek můžete odevzdat nejlépe v pátek 21. května  nebo ve středu 26. května 2021.