Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Informace k zahájení školního roku

Zahájení školního roku 2021/2022 pro žáky druhých a vyšších ročníků se koná ve středu 1. září 2021 v 8.30 hod. Žáci jednotlivých tříd budou po příchodu do školy směřováni zaměstnanci školy do učeben dle rozpisu, který bude vyvěšen ve škole.

Zahájení školního roku 2021/2022 pro žáky prvních ročníků se koná ve středu 1. září 2021 v 10:00 hod. Žáci budou po příchodu do školy směřováni zaměstnanci školy do učeben dle rozpisu, který bude vyvěšen ve škole.

Hygienická a protiepidemická opatření:
Vstup do školy je dovolen pouze osobám, které nejeví příznaky infekčního onemocnění.

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty rouškou  ebo respirátorem typu FFP2, KN 95.
Každá osoba si po vstupu do budovy školy vydezinfikuje ruce.
Žáka doprovází, pokud možno, pouze jeden zákonný zástupce.
Testování žáků.

Screeningové testování žáků ve školách
Proběhne ve dnech:

1. září 2021

6. září 2021

9. září 2021

Testování proběhne pomocí neinvazivních antigenních testů pro samoodběr. Žákům, kteří si nemohou test provést sami, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou  zákonný zástupce či jiná osoba, která musí být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s tímto pověřením souhlasit). Formulář je ke stažení ZDE.

Návod k testování ZDE.

Testování nepodstupují žáci, kteří splňují podmínky pro bezinfekčnost:
- mají alespoň 14 dnů od plně dokončeného očkování
- prodělali onemocnění covid-19 (po dobu do 180 dní od prvního pozitivního
na covid-19)
- doloží negativní výsledek testu, provedeného v odběrovém místě
(Potvrzení o prodělaném očkování, či onemocnění covid-19 je potřeba doložit
třídnímu učiteli.)
Podrobnější informace: Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve
školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19.