Informace k testování po 3. 1. 2022

Informace pro zákonné zástupce a zletilé žáky k preventivnímu testování žáků ve školách

(leták s informacemi o průběhu testování) 

Na základě MO MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN v období od 3. 1. 2022 do 16. 1. 2022 se budou žáci testovat vždy v pondělí a ve čtvrtek na začátku první vyučovací hodiny.  Od 17. 1. 2022 pak vždy v pondělí.

Nově se testují také žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci (testují se všichni žáci).

Nebude-li žák přítomen v den testování ve škole, testování se provede v den příchodu do školy.

Pokud si žák není schopen test provést sám, je mu umožněna při provádění testu asistence. Asistovat může zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít písemný souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit. Formulář je ke stažení ZDE. Každá osoba, která bude asistovat při testování, se prokáže, že absolvovala před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem. Bez tohoto prokázání nebude umožněn vstup do budovy školy.

Testovat se nemusí žák, který doloží, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem.

Osobní asistent žáka se musí v termínech preventivního testování žáků nebo v den příchodu žáka do školy, pokud ten nebyl v době testování přítomen ve škole prokázat, že absolvoval před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem.