Informace k PROVOZU ŠKOLY od pondělí 7. 12. 2020 do úterý 22. 12. 2020

!!! DŮLEŽITÉ !!!: 
Prosíme žáky nebo jejich zákonné zástupce, kteří jdou do školy poprvé, aby při příchodu do školy měli již z domu VYPLNĚNÝ následující dokument:
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Třída / Týden

7. 12. až 11. 12. 2020
SUDÝ

14. 12. až 18. 12. 2020
LICHÝ

21. 12 a 22. 12. 2020
SUDÝ

1.T

Prezenční výuka

Distanční výuka

Prezenční výuka

2.T

Prezenční výuka

Distanční výuka

Prezenční výuka

3.T1

Distanční výuka

Prezenční výuka

Distanční výuka

4.T

Prezenční výuka

Prezenční výuka

Prezenční výuka

1.S

Prezenční výuka

Distanční výuka

Prezenční výuka

2.S1

Distanční výuka

Prezenční výuka

Distanční výuka

2.SS2

Prezenční výuka

Prezenční výuka

Prezenční výuka

 

• Třídy PRAKTICKÉ ŠKOLY dvouleté (1.PP2, 2.P1PP2) pokračují v prezenční výuce podle stálého rozvrhu.

• Třídy SOU, OU se vyučují prezenčně podle stálého rozvrhu.

Teoretická výuka sudý týden:

– Třídy: 2.E3.E, 3.DG, 2.KN, 1.GaH, 1.Va, 1.Vb, 2.A, 2.B, 2.F

Odborný výcvik sudý týden:

– Třídy: 1.EG, 1.N, 2.GaGzH, 3.K, 1.AF, 2.B2, 2.V1, 2.VV2

 

Ranní příchod žáků do školy – TEORETICKÉ VYUČOVÁNÍ:

– 7.30-7.45 hod.: třídy SOU, OU

– 7.45-8.00 hod.: třídy OA, OŠ, PŠ

 

• Hodiny TEV (tělesná výchova) – odpadají v případě, že se jedná o první nebo poslední hodinu v rozvrhu dané třídy.