Informace k PROVOZU ŠKOLY od pondělí 15. 2. 2021

Na základě informace MŠMT ze dne 12. 2. 2021, zůstávají školy ve stejném režimu jako dosud. Opatření ve školství se od pondělí 15. 2. 2021 budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Prezenční výuku má pouze praktická škola dvouletá (třídy 1.PP2 a 2.P1PP2), ostatní třídy se vzdělávají distančně.

Třídy praktické školy dvouleté (1.PP2, 2.P1PP2) pokračují v prezenční výuce (chodí do školy) podle náhradního rozvrhu. Výuka bude probíhat od 1. do 6a. vyučovací hodiny.

U ostatních tříd bude probíhat distanční výuka.

Žáci při vstupu do školy odevzdají Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

 

 INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA 2021 (ZDROJ: MŠMT)