Informace k PROVOZU ŠKOLY od pondělí 1. 2. 2021 do neděle 14. 2. 2021

Výuka probíhá ve stejném režimu jako dosud. Prezenční výuku má pouze praktická škola dvouletá (třídy 1.PP2 a 2.P1PP2), ostatní třídy se vzdělávají distančně.

Třídy praktické školy dvouleté (1.PP2, 2.P1PP2) pokračují v prezenční výuce (chodí do školy) podle náhradního rozvrhu. Výuka bude probíhat od 1. do 6a. vyučovací hodiny.

U ostatních tříd bude probíhat distanční výuka.

Žáci při vstupu do školy odevzdají Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

 

 INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
OD 1. ÚNORA 2021 DO 14. ÚNORA 2021 (ZDROJ: MŠMT)